Muuseumi pedagoogika

Muuseumid on asutused, mis koguvad, säilitavad, süstematiseerivad, uurivad ning tutvustavad kultuuri- ja loodusväärtusi. Need on olnud muuseumide olulisemad ülesanded läbi aegade. Tänapäeval on üha tähtsamaks muutumas muuseumi avatus – oskus suhelda publikuga nii oma keskkonna kui ka kollektsiooni kaudu. Muuseumid tutvustavad minevikku, aga kajastavad ka kaasaja probleeme ning suudavad luua ühtse ja loogilise terviku mineviku ja oleviku vahel, aitavad luua iga inimese isiklikku suhet ajalooga, st kujundada identiteeti.


Комментариев нет:

Отправить комментарий